Algemene voorwaarden Lidmaatschap Real Time Sport

Artikel 1. Ik ben bekend met het feit dat ik mijn lidmaatschap aanga vanaf de ingevulde ingangsdatum en loopt tot wederopzegging.

Artikel 2. Opzegging kan per email, telefonisch of schriftelijk. Opzegtermijn is 1 maand, ingaande op de 1e dag van de maand. (Voorbeeld: opzegging per 21 maart, dan eindigt het abonnement per 1 mei)

Artikel 3. Elk lid kan kosteloos het abonnement stilzetten voor maximaal 2 keer een periode van 1 kalendermaand per kalenderjaar.

Artikel 4. Het bewijs van lidmaatschap wordt verstrekt in de vorm van een ledenpas. Rechten, voortvloeiend uit het lidmaatschap, zijn niet overdraagbaar. Deze pas is persoonlijk en mag niet door anderen gebruikt worden. Gebruik door derden van de pas leidt tot uitsluiting van het lidmaatschap. Bij verlies of diefstal van de pas dient u een nieuwe pas aan te vragen bij de receptie. Scannen bij binnenkomst is verplicht.

Artikel 5. Algemene voorwaarden en huisregels;

–  Het contract is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
– Real Time Sport is bevoegd de openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen en te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen, en op daarop aansluitende dagen.
–  Real Time Sport is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen, van welke aard en door welke oorzaak dan ook.
-Het dragen van gepaste zwemkleding is verplicht.
– Het is niet toegestaan om met buitenschoenen het zwembad te betreden.
– Het is toegestaan om sportdrankjes in het zwembad te drinken, mits deze in bidons zitten. Het is verboden om glaswerk of blikjes mee te nemen in het zwembad. Het is verboden om etenswaren te nuttigen in het zwembad.  
– Het is niet toegestaan om aan de geluidsinstallatie, welke geplaatst is in het zwembad, te komen. 
– Real Time Sport behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.

Artikel 6. De directie van Real Time Sport behoudt zich het recht voor wanneer leden zich misdragen, hen de toegang tot het gebouw te ontzeggen en het lidmaatschap van deze leden met onmiddellijke ingang te beƫindigen, zonder teruggave van betaalde gelden.